Nezáväzný dopyt*pri sledovaní osoby potrebujeme poznať spôsob dopravy, denný režim a navštevované miesta, pri preverovaní osoby dostupné informácie o osobe a aké informácie si želáte zistiť. V každom prípade potrebujeme poznať aj dôvod na sledovanie / preverovanie osoby, aby sme mali istotu, že napomáhame dobrej veci.