• Preverovanie osôb
    Aké informácie vie súkromný detektív zistiť?

Preverovanie osôb / Previerky osoby

Klienti nás oslovujú s rôznymi požiadavkami na detektívne služby ohľadom získavania informácií. Niekedy potrebujú zistiť totožnosť milenky a majú k dispozícii iba telefónne číslo, inokedy by chceli kontaktovať starú lásku z vysokej školy a najskôr chcú vedieť osobný stav, prácu a ďalšie dostupné informácie. 


Detektívna kancelária a skúsený súkromný detektív vie, ako tieto informácie získať bez povšimnutia a so zaručením diskrétnosti. 

Najčastejšie pomáhame pri riešení týchto problémov:

Dokazovanie nevery

Zisťovanie totožnosti

Hľadanie adresy

Hľadanie kontaktu

Zisťovanie telefónneho čísla

Preverenie majiteľa vozidla

Informácie o práci

Dosiahnuté vzdelanie osoby

Výška príjmu osoby

Majetkové pomery

a iné